פרופיל חברה

בשנים האחרונות נוצרה מודעות מוגברת לנושאים סביבתיים שמעיקים על מפעלים בתהליך הייצור בו נוצרות פסולות המיועדות להטמנה.

עקב מיעוט אתרי הטמנה מורשים והמחירים הגבוהים של הטמנת פסולת לסוגיה, הנטל הכרוך בטיפול ובפינוי הפסולת הפך למרכיב כבד ומשמעותי בסעיף ההוצאות במפעל. הקושי בהתמודדות מול הנזקים הסביבתיים והעלויות הכספיות הכרוכות בסילוק הפסולת, מצריכים אנשי מקצוע מיומנים שתורמים למזעור הנזק הסביבתי והעלות הכספית הכרוכה בהטמנה.

 

חברת ד. בשן מיחזור בע"מ הוקמה על מנת לתת פתרון כולל למפעלים ולפרטיים לכל הפסולת הנוצרת בשטחם ומתוך כוונה אמיתית לתרום ולו במעט לשיפור איכות הסביבה על ידי חינוך סביבתי למיחזור וצמצום עלויות נלוות.
החברה מתמחה למעלה מ-30 שנה בתחומים סביבתיים כגון: פסולת מוצקה לסוגיה (עץ, פלסטיק, מתכות, נייר), טיפול ופינוי אריזות משומשות (ג'ריקנים, חביות, מיכלים ואריזות שונות), פינוי של שפכים תעשייתיים למתקני טיפול מורשים ע"י המשרד להגנת הסביבה, שמנים משומשים או שרופים וכולי.

חברת ד. בשן מיחזור בע"מ שמה לה למטרה לתת למפעלים מענה נרחב לכל סוגי הפסולת הנוצרת בשטחם, תוך שימת דגש על נושא המיחזור וצמצום העלויות. כמו כן, פועלת החברה להקמת פינות מיחזור במפעלים, ההופכות את המטרד למשאב ומהוות מקור גאווה להצגת מפעל הדואג לנושאי איכות הסביבה.
לחברתנו ציוד ומיכון מורשים מטעם המשרד להגנת הסביבה, באמצעותם מתבצעות פעולות המיון, ההפרדה והטיפול בפסולות ואנו פועלים בשיתוף מלא עם המשרד להגנת הסביבה ותחת הנחיותיו.
החברה פועלת כחוק ובעלת כל הרישיונות הדרושים: רישיון עסק, רישיון קבלן איסוף מת.מ.י.ר – תאגיד מיחזור יצרנים בישראל, אישור מנהל רוחבי, היתר רעלים כמפעל למיחזור אריזות וכן מוסמכת החברה בתקן ISO 9001.

נשמח לבוא לפגישה ללא התחייבות על מנת לבדוק מתן מענה הולם לפסולת אשר ברשותכם.