שמירה ויעול איכות הסביבה

שמירה ויעול איכות הסביבה

בד בבד עם העלייה במודעות לנושאים סביבתיים נאלצים מפעלים להתמודד עם חוקים, תקנות ואתגרים מורכבים הקשורים לפסולת המיועדת להטמנה. חברת ד. בשן מיחזור בע"מ מספקת לתעשייה הישראלית מענה מקיף לכלל סוגי הפסולת, בדגש על ייעול תהליכים, צמצום עלויות ודאגה לנושא הסביבתי.
כמו כן, אנו פועלים להקמת פינות מיחזור במפעלים על מנת להפוך את הבעיה למשאב ואת הנושא הסביבתי למקור גאווה התורם לתדמית המפעל.

התהליכים שמבצעת חברתנו מבוססים על ציוד ומיכון מורשה מהמשרד להגנת הסביבה, על עובדים בעלי הסמכה לעבודה עם חומרים מסוכנים ואחרים ועל שיתוף פעולה מלא עם המשרד ותחת הנחיותיו.
כמו כן, ברשותנו מצויים כל הרישיונות הנדרשים ובהם הסמכה לתקן ISO 9001, אישור מנהל רוחבי, רישיון קבלן איסוף ת.מ.י.ר והיתר רעלים כמפעל למיחזור אריזות. כל המוצרים שלגביהם קיבלנו החלטה כי אינם מתאימים לשימוש חוזר או ראויים למיחזור, מועברים למתקני טיפול מורשים בנאות חובב.

בעיית הטמנת הפסולת בישראל

המגזר התעשייתי בישראל אחראי על חלק נכבד מהפסולת הנדרשת לטיפול, בין אם מדובר בפסולת מסוכנת, מעורבת או אחרת. נדבך משמעותי בפסולת מהוות אריזות שונות כמו שקי ענק, קוביות, חביות וג'ריקנים, שאחסנו חומרים ומרכיבים שונים בתהליכי הייצור ולאחריהם. על מוצרים אלו חלים חוקים ותקנות שהעבירו הכנסת והמשרדים הרלוונטיים לאורך השנים, כדוגמת חוק שמירת הניקיון וחוק הסדרת הטיפול באריזות.
האחרון מפרט את ההליכים שיש לבצע באריזות בהתאם למרכיביהן ולחומרים שהכילו, בין אם להטמנה או למיחזור.
בתוך כך, הטמנת פסולת תעשייתית בכלל ואריזות בפרט יוצרת מספר בעיות מורכבות למשק הישראלי ולבעלי המפעלים: שימוש מאסיבי במשאבי הקרקע המעטים של ארצנו, חדירה אל מי תהום וקרקע של חומרים בלתי מתכלים ומסוכנים, עלויות גבוהות לבעלי מפעלים עקב תהליכי הטמנה יקרים וכן עלויות נכבדות הנדרשות לרכישת אריזות חדשות.

מדוע מיחזור ולא הטמנה

לאור בעיות אלו פועלות הרשויות על מנת לעודד בתמריצים, בחקיקה ובסנקציות את הקטנת ההטמנה הבלתי מורשית ואת הגברת המיחזור ככל האפשר. כך מתקבלים מספר יתרונות מהותיים:

  • שמירה על שלום הציבור – מתקבלת בזכות הקטנת כמות החומרים הבלתי מתכלים והרעילים שמחלחלים דרך הקרקע אל מי התהום והים ואשר מגיעים לצמחים, לבעלי חיים ולבני אדם. מלבד ערך הבריאות שחשוב בפני עצמו, מרוויחה מדינת ישראל גם בפן הכלכלי עקב הקטנת ההוצאות על טיפול בתחלואה כתוצאה מזיהום הסביבה. בתוך כך, אריזות ממוחזרות מקטינות את התלות בייצור חדשות, דבר הכרוך בפני עצמו בזיהום הסביבה ובעלויות גבוהות למשק.
  • שמירה על עתודות הקרקע – כאמור, עתודות הקרקע של ישראל כבר מצויות בניצולת גבוהה ולא יוכלו לעמוד לשנים ארוכות מול צרכי ההטמנה של התעשייה. מכאן שהעברת אריזות למיחזור תורמת להקטנת הניצולת ולשמירת קרקעות לצרכים אחרים.
  • חיסכון למוכרי האריזות – מפעלים נדרשים לטפל באריזות שמצטברות במתחמיהם ולא פעם מתמהמהים עקב סיבות לוגיסטיות ומפני שהשליחה להטמנה כרוכה בעלויות גבוהות. למפגע שיושב בשטח המפעל מצטרפת דאגה מתמדת מפני ביקורות פתע וסנקציות וכן היעדר הכנסות ממה שיכול היה להיות נכס. העברת אריזות למיחזור מסייעת בפתרון נקי, בטוח ופשוט בהרבה של הסוגיה וכך ניתן להרוויח מהעברת האריזות לחברות כמו ד. בשן מיחזור בע"מ.
  • חיסכון לקוני האריזות – בעלי מפעלים וגורמים נוספים במשק צריכים להשקיע סכומים נכבדים ברכישת אריזות חדשות עבור תהליכי הייצור ולאחסון חומרים. קנייה של מוצרים משומשים מחברתנו חוסכת להם עשרות אחוזים ויכולה להסתכם בסכום משמעותי.